ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN


De prijzen vermelde op de website zijn exclusief BTW. De kostprijs van de levering die door Estlin tentenverhuur wordt gedaan is 0,35€/km. Deze wordt berekend aan de hand van de kilometerteller van de auto. Alle prijzen op de website worden vermeld onder voorbehoud.


Artikel 1

De prijzen voor de huur van het materiaal zijn geldig voor maximum 24uur. De opgegeven termijn geldt slechts bij wijze van inlichtingen en bij benadering. Hieruit kan voor de huurder nooit enig recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst ontstaan.


Artikel 2

De annulering van de huurovereenkomst dient schriftelijk of per mail te worden meegedeeld aan Estlin Tentenverhuur.


Artikel 3

De gehuurde goederen blijven altijd eigendom van de verhuurder. Het is de huurder niet toegestaan om de gehuurde goederen onder te verhuren of aan derden uit te lenen.


Artikel 4

Het is ten strengste verboden om hittebronnen te plaatsen onder/in de tenten. Onder hittebronnen wordt verstaan: o.a. barbecue op gas, kolen of elektriciteit, gasfornuizen, kooktoestellen, fakkels, vuurkorven en dergelijke.


Artikel 5

Bij annulering binnen de 10 kalenderdagen voor aanvang van de huurtermijn is 100% van de totale huursom verschuldigd. Bij annulering voor deze termijn van 10 kalenderdagen is 50% van de totale huursom verschuldigd. Bij annulering worden er geen transportkosten in rekening gebracht.


Artikel 6

Het verhuurcontract kan eenzijdig door de verhuurder ontbonden worden.


Artikel 7

Bij dreigend noodweer dient de tent geheel gesloten te worden. De huurder zal alle acties ondernemen om schade aan de tent te voorkomen en zal telefonisch contact opnemen met de verhuurder. Bij rukwinden boven 70km/u of in geval van hevige wind of storm dient de tent te worden afgebroken om schade te voorkomen. De verhuurder kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen veroorzaakt door hevige wind of storm, ongevallen veroorzaakt door de huurder zelf of schade veroorzaakt aan derden, onverschillig of deze zich binnen of buiten de tent bevinden.


Artikel 8

Stickers, plakband, duimspijkers, nietjes, opschriften, schroeven en dergelijke aanbrengen op de gehuurde artikelen is ten strengste verboden. Alle kosten die gepaard gaan met bovenstaande zaken zullen 100% doorgerekend worden aan de huurder.

 

Artikel 9

De huurder is verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of bevuiling van het ontleende materiaal, zelfs bij overmacht. Bij beschadiging, bevuiling, zullen de kosten ten bedrage van de herstellingskosten, reinigingskosten doorgerekend worden aan de huurder. Indien herstel of reiniging niet mogelijk is, worden er nieuwe materialen gekocht. Dit wordt ook 100% doorgerekend aan de huurder zonder minprijs van voorafgaande slijtage. Bij verlies of diefstal zullen de kosten voor aankoop van een nieuwe tent 100% worden doorgerekend aan de huurder.


Artikel 10

Bij de opbouw zal één persoon aanwezig zijn van de organisatie om te helpen. Bij de afbraak van de tent zorgt de huurder dat de tent leeg en vrij is. Indien de verhuurder deze dag de tent zelf moet vrijmaken, worden extra kosten aangerekend van €30,00 ex/ BTW per uur/per persoon.


Artikel 11

Bij een harde ondergrond (asfalt, beton of klinkers) heeft de verhuurder het recht tot het boren van gaten voor de bevestiging van tentharingen teneinde de tent vast te ankeren. Eens het optrekken van de tent is begonnen, zal de tent niet meer worden ontmanteld teneinde deze op een andere locatie te verplaatsen. Het is dus heel belangrijk om op voorhand te zorgen dat iemand van de organisatie de juiste coördinaten weergeeft waar de tent mag opgetrokken worden.


Artikel 12

Eens de gehuurde goederen geplaatst zijn, worden deze niet meer verplaatst. Bij het vaststellen van het zelf verplaatsen van de goederen vervallen alle rechten van huurder tot het indienen van een klacht of op het eisen van schadevergoeding bij de verhuurder.


Artikel 13

Wie huurt gaat automatisch akkoord met alle voorwaarden opgesteld door Estlin tentenverhuur, ongeacht of de algemene voorwaarden getekend zijn.


Artikel 14

Facturen worden via e-mail of per post verzonden. De betaling dient binnen de 10 dagen te gebeuren na factuurdatum.


Artikel 15

Alle geschillen in verband met de huurovereenkomst, algemene en bijzondere voorwaarden behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank te Ieper.

 

Bedankt voor uw begrip!

Vriendelijke groeten